Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre 3D PRINT DUNYASI ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka, PayPal ve benzeri kart kuruluşları‘nca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler 3D PRINT DUNYASI tarafından görülmez ve kaydedilmez.Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

3D PRINT DUNYASI yukarıda belirlenmiş olan kişisel bilgileri gizli tutmayı , gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi ile bu gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya 3D PRINT DUNYASI’nin yetkisi olmadan kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.3D PRINT DUNYASI ‘nin bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, 3D PRINT DUNYASI ’nin web sitesine ve bu sisteme yapılacak saldırıların sonucu olarak gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü bir kişinin eline geçmesi durumunda, 3D PRINT DUNYASI ‘nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3D PRINT DUNYASI ’ye görsel malzeme ve görsel data yükleyerek, 3D PRINT DUNYASI ‘ye yüklemiş olduğunuz görsel malzeme ve dataların 3D PRINT DUNYASI tarafından, yine tarafınıza(ALICI) satışı amacıyla lisanslanmasına satışına ve dağıtımına yönelik işbu sözleşmeyi kabul etmiş ve 3D PRINT DUNYASI’ye bahsi geçen konularda izin vermiş bulunuyorsunuz. Yüklemiş olduğunuz görsel malzeme ve görsel dataların her türlü yasal telif haklarının size ait olduğunu Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa binaen beyan ediyor, doğabilecek her türlü yasal anlaşmazlıkta bu kanunun belirtmiş olduğu yasal sorumlulukların ve düzenlemelerin geçerli olacağını kabul ediyorsunuz. Yüklemiş olduğunuz görsel malzemelerin ve görsel dataların satış, dağıtım ve lisanslama hakkını 3D PRINT DUNYASI ’ye vermiş olmakla birlikte bu görsel malzemelerin ve görsel dataların yasal telif haklarının tamamı görsel malzemeleri yükleyen üyede kalmaya devam edecektir. Üye/Kullanıcının 3D PRINT DUNYASI’ye yüklediği her türlü görsel malzeme ve görsel datanın, telif hakkı ihlali meydana getirdiği durumlar ve bundan oluşabilecek her türlü zarar yine Kullanıcı/Üyenin sorumluluğundadır, 3D PRINT DUNYASI yüklenen görsel malzeme ve dataların herhangi bir telif hakkını ihlal ettiğini saptadığı durumlarda söz konusu siparişi ürün bedelini iadesini gerçekleştirmek ve kullanıcı/üyeyi bilgilendirmek suretiyle iptal edebilir.

3D PRINT DUNYASI hiçbir şart ve durum altında siteye üyeler tarafından yüklenen görsel malzemelerin ve görsel dataların yasal telif haklarını satın almayacaktır.3D PRINT DUNYASI ’ye üyeler tarafından yüklenen görsel malzemeler eser sahibi tarafından başka satış noktaları aracılığı ile de satılabilir, dağıtılabilir ve lisanslanabilir. 3D PRINT DUNYASI açılan üye hesabını güncelleme, durdurma, silme ve iptal etme hakkına sahiptir. Üyelik hesabı silinen üyenin site üzerine yüklemiş olduğu tüm görsel malzemelerin ve görsel datalarda beraberinde silinecektir.

Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan 3D PRINT DUNYASI sorumlu değildir.

Üyelerimize-Müşterilerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Site ve iş ortakları, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmez. Verileriniz yüksek güvenlik önlemleri ile korunacak, kredi kartı ve ödeme bilgileriniz hiçbir durumda saklanmayacaktır. Bu uygulama, yasal gelişmeler karşısında revize edilir ve yasa ile belirlenen şekil ve kapsama uygun hale getirilir.

Birçok web sitesi gibi bu Site de (“Site” ifadesi iş bu internet sitesi ve iş ortaklarının sitelerini kapsar şekilde kullanılmaktadır), çeşitli amaçlarla çerez (cookie) kullanmaktadır. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler yardımıyla toplanan ve yukarıda detaylı olarak anlatılan davranışsal ve kişisel veriler, işbu politikada belirlenen amaçlarla iş ortakları ve 3. kişilerle paylaşılabilecektir. Site üzerinde, 3. kişiler tarafından yönetilen site ve içeriklere bağlantılar verilebilir veya erişim olanağı sağlanabilir. 3. Kişi içeriği üzerinde Site’nin herhangi bir kontrol veya müdahale yetkisi bulunmamaktadır. Sitede 3. Kişilere ait platformlara yönelik “plugin”ler kullanılabilir. Kullanıcıların Siteyi ziyaretlerinde toplanan bilgiler, bahsedilen 3. Kişi platformlar tarafından kullanılabilir. Kullanıcıların, Siteyi, bu platformlardaki hesaplarına bağlıyken ziyaret etmeleri halinde, Site ve 3. Kişiler tarafından toplanan bilgiler ilişkilendirilebilir.

Burada bahsi geçen amaçlarla toplanan kullanıcı verileri, Site’ye veya iş ortaklarına ait olan ve kullanıcının da üyesi bulunduğu çeşitli müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programlarında yer alan veriler ile birleştirilebilir. Bunun amacı, kullanıcı ihtiyacını daha yakından tanıyarak hem bu uygulama kapsamında hem de üyesi olduğunuz diğer pazarlama programları kapsamında kullanıcılara kişiye özel hizmet sunabilmektir. Birleştirilen veriler burada ve ilgili pazarlama programının üyelik sözleşmesinde yer alan amaç ve yöntemlerle işlenebilir.

İşbu politika kapsamında Site veya 3. Kişiler tarafından işlenen kişisel veriler, Site veya 3. Kişiler tarafından bu verilerin işlenmesi amacıyla hizmet alınan 3. Kişilerle, bu hizmetlerin alınması amacıyla paylaşılabilir. Hizmet alınan 3. Kişiler, bu verileri yurtiçinde veya yurtdışında tutabilir ve yurtiçi ya da yurtdışında tutulan veriler arasında aktarım gerçekleştirebilir.

İşbu sözleşmeyi onaylayarak, 3D PRINT DUNYASI ’nin web sitesinde belirtilen kişisel ve diğer bilgilerinizin 3D PRINT DUNYASI ile mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına izin vermiş kabul edilirsiniz.